Zarząd Stowarzyszenia w roku 2016/2017

 

Skład Zarządu:

  • przewodnicząca              Barbara Lange
  • wice-przewodniczący     - Paweł Mudrak
  • skarbnik                            - Tomasz Makowczyński
  • członek zarządu              - Barbara Lakota
  • członek zarządu              - Anna Migdał
  • członek zarządu              - Dr. Andreas Lipa               

Barbara Lange


Funkcja


 Przewodnicząca Zarządu 


Paweł Mudrak


Funkcja


 Wice-Przewodniczący Zarządu