SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

 

10:04.2018, godz. 20:00

 

Café Metropol, Frankfurt


Na rok 2018 organizujemy szereg imprez kulturalnych z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Chcemy świętować Rok Jubileuszowy nie tylko w gronie frankfurckiej Polonii ale także w kontekście współpracy polsko-niemieckiej i międzynarodowej we Frankfurcie.

 

Naszym celem jest upamiętnienie okrągłej rocznicy i przybliżenie mieszkańcom Frankfurtu oprócz aspektów historycznych i kulturowych również obraz Polski dzisiejszej i nowoczesnej. Nasza inicjatywa jest apolityczna. Prowadzimy ją jak dotąd we współudziale trzech organizacji polonijnych.

 

Jeśli chcesz do nas dołączyć – zapraszamy do współpracy !!!


Szukamy wolontariuszy gotowych wnieść swoje zaangażowanie przy organizacji i obsłudze imprez, kontaktach public relations i marketingu.

 

Przyjdź na spotkanie organizacyjne wszystkich podgrup organizacyjnych

 

10. 04. 2018,  godz. 20.00

 

do kawiarni METROPOL koło katedry.

 

 

Mówimy po polsku, niemiecku, angielsku, francusku i hiszpańsku.

 

Location

Cafe Metropol 

Weckmarkt 15,

60311 Frankfurt am Main

 

Kontakt: verein@rodzice-eschborn.de

 

Więcej informacji na naszej stronie: http://100.polskaffm.info