projekty

Do organizacji i wymiany doświadczeń współpracujemy z organizacjami polonijnymi działającymi w Niemczech. Do dofinansowania projektów występujemy z tzw. wnioskami projektowymi do Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, organizujemy środki własne i zdobywamy sponsorów.

 

Nasz plan budżetowy jest do wglądu dla zainteresowanych osobiście przez kontakt z Zarządem. 

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim wspierającym finansowo działania Stowarzyszenia!

 

Czekamy na Państwa pomysły

i zapraszamy do współpracy! 


Projekty Stowarzyszenia na rok szkolny 2016/17

 • Finansowanie nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego
 • Czytelnia oraz „Cała Polonia czyta dzieciom” 
 • Dofinansowanie balu szkolnego ”Studniówka” 
 • Zaproszenie IPN Rzeszów „Symbole naszej historii, cz. 2”
 • Zaproszenie i finansowanie Teatru „Bagatela” 
 • Dwie grupy nauczania przedszkolnego „Zerówka” 
 • Sprzedaż koszulek z logo SPK 
 • Kawa dla rodziców 
 • Sprzedaż gofrów na dofinansowanie wycieczek klasowych 
 • Zakup prezentów na „Mikołaja”
 • Finansowanie prezentów i kwiatów na „Dzień Nauczyciela”
 • Finansowanie lodów i napojów na zakończenie roku szkolnego   
 • Zakup książek i modernizacja biblioteki
 • Szkolenie „Kuźnia Kadr Polonijnych"
 • "Wigilia", dofinansowanie rekwizytów, gorące napoje  
 • Udział na zebraniu Rady Polityki Polonijnej w Konsulacie Generalnym RP, Kolonia