Jak stowarzyszenie działa dla szkoły

Stowarzyszenie stara się o finansowe i organizacyjne dopełnienie życia społeczności szkolnej tam,
gdzie
kończy się pomoc ORPEG-u.    Niektóre projekty są prostsze do przeprowadzenia w Stowarzyszeniu

• Stowarzyszenie nie podlega corocznej wymianie
- planowanie długoterminowe.
• Posiada inne możliwości finansowe:
- składki z odpisem,
- projekty MSZ,
- sponsoring,
- działalność zarobkowa

 

• I organizacyjne:
- umowy,
- konto,
- status organizacji użyteczności publicznej,
- stały kontakt z władzami i innymi organizacjami.