Ogłoszenia polonijne

Certyfikaty językowe z języka polskiego - B1, B2

 

Od 2016 r. Centrum Doradztwa Specjalistycznego ds. Języków Ojczystych, Wielojęzyczności i Integracji Szkolnej (FBZ) Urzędu Edukacji Państwowej miasta Frankfurt a. M. w imieniu firmy HKM i we współpracy z firmą telc GmbH przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2.

 

 

Oparte na Europejskim Systemie Kształcenia Językowego certyfikaty językowe

Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER)

są świadectwem znajomości języka obcego w formie systematycznej i porównywalnej na całym świecie.  Mogą więc stanowić cenne uzupełnienie świadectwa szkolnego lub być przewagą konkurencyjną na niemieckim i pozaeuropejskim rynku pracy.

 

Dokładne informacje, m.in. szczegóły rejestracji, można znaleźć w załączniku poniżej.

 

Z poważaniem

Marta Tomaszewska

 

Staatliches Schulamt
für die Stadt Frankfurt am Main
Stuttgarter Straße 18 - 24
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 38989-103
Fax: +49 (69) 38989-188
E-Mail: Marta.Tomaszewska@kultus.hessen.de
Internet: http://www.schulamt-frankfurt.hessen.de
https://landhatzukunft.hessen.de

Download
Sprachenzertifikat Polnisch 2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 256.4 KB