XI EDYCJA KONKURSU "BYĆ POLAKIEM" - 2020

Po raz jedenasty zapraszamy dzieci i młodzież pochodzenia polskiego, mieszkających poza granicami Polski, do udziału w konkursie „Być Polakiem”.

W roku jubileuszu 40-lecia rejestracji NSZZ Solidarność chcemy skierować Waszą uwagę na słowo solidarność, które dla Polaków znaczyło tak wiele, bo było symbolem odpowiedzialności, jedności i współpracy. Od tamtych wydarzeń minęło wiele lat, zmieniła się Polska.

Czy warto więc mówić o solidarności między Polakami?

JAK MYŚLICIE? NAPISZCIE.

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?

Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego?

Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych Wam postaw, zachowań i działań, które dowodzą wzajemnej solidarności między Polakami.

Proponujemy jeden temat dla wszystkich grup wiekowych. Chcemy byście przez Wasze polskie „okulary” spojrzeli na różnie rozumiane i odczuwane relacje solidarności między Polakami.

DLA KOGO?

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wyróżnianym, jednak laureatem w danej grupie wiekowej można zostać tylko raz.

PRACE KONKURSOWE

Na daną edycję Konkursu każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 8 marca 2020 roku na adres: bycpolakiem2020@gmail.com

 

Szczegółowe informacje dotyczące tej edycji Konkursu - w tym:

zaproszenie, regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy,

 

dostępne w portalu Wspólnoty Polskiej

http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7105

 

na stronie Polonijnej Agencji Informacyjnej

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=7987%2F

 

oraz

w Regulaminie na stronie http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-x-2020/

 

NAGRODY

Na autorów wyróżnionych prac czekają wspaniałe nagrody:

  • przyjazd do Polski,
  • udział w Gali w Zamku Królewskim,
  • wycieczka „Śladami polskości”

     

    Powodzenia i do zobaczenia

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Jury:


Helena Miziniak, Wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata
Joanna Fabisiak, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Marek Machała, Koordynator Generalny


ORGANIZATORAMI KONKURSU SĄ:


STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

POLSKA MACIERZ SZKOLNA W WIELKIEJ BRYTANII

FUNDACJA „ŚWIAT NA TAK”


KALENDARIUM XI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

19.10.2019 r. --- Inauguracja w Ambasadzie RP w Dublinie

08.03.2020 r. --- Termin nadsyłania prac konkursowych

27.03.2020 r. godz. 19.00 – 29.03.2020 r. godz.13.00 --- Obrady Jury Konkursu w Warszawie

24.06.2020 r. --- Przyjazdy Laureatów i Wyróżnionych do Warszawy

25.06.2020 r. godz. 14.00 --- Gala XI edycji Konkursu, Zamek Królewski w Warszawie

26.06.2020 r. - 30.06.2020 r. --- Ewent. wycieczka „Szlakiem Polskości” dla Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie

01.07.2020 r. - Wyjazdy Laureatów i Wyróżnionych z Warszawy