Organizator

partnerzy

Pandemia koronawirusa spowodowała przyspieszony rozwój w zakresie używania narzędzi digitalnych i tworzenia edukacyjnych formatów online dla dzieci i młodzieży. Wiele wskazuje na to, że formaty te nie pozostaną jednorazowym środkiem zastępczym w wyjątkowym okresie, lecz wejdą na stałe do kanonu metod rozwoju i kształcenia dzieci. Dotyczy to zarówno edukacji szkolnej, jak i uzupełniającej oraz pozaszkolnej.

 

Rozwój ten może przyczynić się do lepszego dostępu do treści dydaktycznych lub ogólnorozwojowych, jednocześnie, na obecnym etapie, często stanowi jeszcze wyzwanie w sensie technicznym i prawnym; otwarta również jest kwestia wpływu zwiększonego użytku narzędzi online na psychikę dzieci w porównaniu z tradycyjnym przekazem osobistym.

 

 

Planowana konferencja online "Digitalizacja dla rozwoju

i kształcenia dzieci i młodzieży” ma na celu:

 

  • wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami polskimi i niemieckimi, które stosują narzędzia digitalne do tworzenia formatów online;
  • stać się okazją do dyskusji o wyzwaniach i kwestiach otwartych oraz
  • postawienie prognozy odnośnie przyszłości zastosowania wspomnianych rozwiązań.

 Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit) 

ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.